W dniu 21 czerwca 2014r odbyło się zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek
 na podstawie prawa do działki, położonych na terenie w/w ROD.

Celem zwoływanego zebrania było przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego,
które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.

K
L
I
K
N
I
J

W

Z
D
J
Ę
C
I
E

W zebraniu udział wzięło 177 działkowców,
podczas głosowania za pozostaniem
w jednostce organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD. Jedna osoba była przeciw,
3 osoby wstrzymały się od głosu, pozostali
zagłosowali za pozostaniem w organizacji PZD.