W DNIU 12 KWIETNIA ODBYŁO SIĘ 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE NASZEGO OGRODU ZA ROK 2013

ZEBRANIE ROZPOCZĘTO W II TERMINIE 
O GODZ 15 MIN 30.

W ZEBRANIU UCZESTNICZYŁ Z RAMIENIA DELEGATURY KATOWICKIEJ OZŚL. PZD  
PRZEWODNICZĄCY P. ZENON HEPNER.

W DYSKUSJI OMÓWIONO PRZEDE WSZYSTKIM SPRAWY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z NOWĄ USTAWĄ O ROD 
Z DNIA 13 GRUDNIA 2013R.

 

PORUSZONO WIELE ASPEKTÓW ZWIĄZANYCH Z 
REGULAMINEM ROD I UPROSZCZONYMI PROCEDURAMI UŁATWIAJĄCYMI EGZEKWOWANIE OPŁAT, SPRAW  PORZĄDKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH .W ZEBRANIU UCZESTNICZYŁY 142 OSOBY 

PODJĘTO  12 UCHWAŁ  W TYM UCHWAŁĘ O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA ZARZĄDU:
 Ø MERYTORYCZNEGO,
 Ø   FINANSOWEGO ZA ROK 2013 
 Ø FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 DO 18   
     STYCZNIA  2014R. 


ZEBRANIE TRWAŁO 2 GODZINY I 10 MINUT.