OPŁATY ZA DZIAŁKI W 2019 ROKU

wybierz rejon z lewej strony

Opłaty wyliczone na dzień 23 luty 2019 ( nie obejmują wpłat dokonanych po tym okresie )
pytania kierować na adres mail:
ogrodyligonia@pzdligonia.linuxpl.info

Dane do dokonania przelewu :

Konto Bankowe:
84 8437 0002 0010 0100 0622 0001
(przy regulowaniu opłat za działki proszę na przelewie
podać Imię i Nazwisko właściciela oraz Numer działki )

UWAGA opłaty w kasie ROD   !!! :

W TYM ROKU KASA OGRODU CZYNNA CO DRUGI WTOREK 
DOKŁADNE  DATY OTWARCIA KASY PODAWANE SĄ NA BIEŻĄCO NA STRONIE WWW
ORAZ TABLICY OGŁOSZEŃ NA DOMU DZIAŁKOWCA
 
( GODZINY OTWARCIA KASY - 16.00 DO 17.30 )

UWAGA !!!

termin wnoszenia opłat za korzystanie z działki ROD to 30 czerwiec
po tym okresie należy dodać do kwoty wykazanej w tabeli ustawowe odsetki  wg. wzoru :

 
WZÓR NALICZANIA ODSETEK :

Kz * L * O
-------------  = On
    365

GDZIE SYMBOLE I LICZBY OZNACZAJĄ:

Kz    - kwota zaległości
L      - liczba dni zwłoki
O     - stawka odsetek za zwłokę ( 7% na rok )
365  - ilość dni w roku
On   - kwota odsetek do zapłaty

W prostych słowach kwotę do zapłaty należy pomnożyć * 0,07 i podzielić przez 365 dni 
Otrzymany wynik to odsetki za 1 dzień zwłoki.
Następnie należy policzyć ile dni minęło od 1 lipca ( czyli o ile spóźniamy się z płatnością )
i przez tę ilość pomnożyć otrzymany wynik odsetek za 1 dzień.
Otrzymaną kwotę odsetek dodać do głównej kwoty do zapłacenia ( z tabeli ) i taką kwotę wpłacamy.