Wyniki lustracji ogródków działkowych odbytej 20 czerwca w 2015 roku.

Lustracja roku 2015 z końca czerwca przyniosła następujące wyniki :

Na 350 ogródków   ocen wyróżniających jest: 28  działek, są to :
pp  Strzępkowie   Sonia i Krystian dz. 212
pp Nowakowie   Elżbieta i Eugeniusz dz.240
pp Szymiczkowie  Gabriela i Kazimierz dz.264
p. Radzik Antoni dz. 297
pp. Jeremiczowie Irena i Tadeusz dz.298
p. Bień Anna dz.334
p. Trawiński Tomasz dz. 350
pp. Białkowscy Agata i Jan dz. 352
pp. Opasowie   Joanna i Krzysztof dz. 346
pp. Sowińscy  Joanna i Krzysztof dz. 336
pp. Nawroccy Janina i  Jerzy dz.410
pp. Setlakowie  Elżbieta   i  Jan dz.429
p.  Winiarski Zbigniew dz. 432
pp. Palla Iwona i Krystian dz. 451
p. Kaleta Michał dz. 460
p. Brzezina Krystyna dz.502
p. Gołąbek Marian dz.505
p. Morawiec Hanna dz.509
p. Ryba Anna dz.511
pp. Wachowiczowie Iwona i Andrzej dz. 539
pp. Górka Andrzej i Barbara dz. 612
p. Sowa Zofia dz. 613
p. Ekiert Jan dz. 624
pp. Kosowie  Anna i Jan dz.686
p. Sokół  Antoni dz. 693
p. Łazarczyk Tomasz dz. 724
pp. Brzozowski Mariusz  i Magdalena  Brzozowska Maj dz.726
Informację  o przebiegu lustracji uzupełniają  pozostałe wyniki  :
- ocen bardzo dobrych  
- ocen dobrych    
- ocen dostatecznych    
- ocen niedostatecznych 
- nieocenionych  zostało  działek
69
106
108
28
10
      Wyniki  są   lepsze   od   ubiegłorocznych  a  jest    to  wyłączną  zasługą  działkowiczów z tradycjami  i poważnie traktującymi   swoje ogródki .
Niestety musieliśmy  wypowiedzieć  jak w ubiegłym roku znowu  kilka umów    dzierżawy  działek  tym osobom , które  od lat nie wykazały poprawy
i stan tych ogródków    przynosi  wstyd  pozostałym  działkowiczom , i  całemu ogrodowi J. Ligonia.

      Mieliśmy także  w tym roku  wizytację   z  UM i Straży Miejskiej   dotyczącą  stanu czystości i estetyki całego ogrodu.  Znowu  pozostał   dysonans  i zgrzyt ,
a to  z powodu  złego  wizerunku   pod względem dbałości o  wygląd zewnętrzny ogrodu  ,  czystości ,  i  wyrzuconych   śmieci  pod  bramą   przy Meteorologów,
czego  dokonują  niektórzy  nasi działkowcy   wyrzucający  śmieci nie gdzie indziej jak  przy bramie.  Nie ma w języku ludzi kulturalnych  określenia  takiego zachowania .

       Podczas wizytacji z miasta  szczególną uwagę  zwrócono   ponownie na żywopłoty nieprawidłowo prowadzone  i  wyrastające znacznie  na zewnątrz ogrodzenia.
Trawa  i   chaszcze  nie  są  wycinane   na odległości metra od ogrodzenia  zewnętrznego , Nikt nie czyści krawężników  przy jezdni . Dotyczy jak w ubiegłym roku
ul. Porfirowej  i  Wilgi,  Ceglanej , Meteorologów i praktycznie wszystkich alejek wewnętrznych.. Na betonowych  parkanach  porastają  pnącza  itd. itd.

       Jak pamiętacie ,od pięciu lat na walnych zebraniach  powtarzana była informacja o pracach nad planem  zagospodarowania  przestrzennego dla
 rejonów od IV go do VI. Pytam więc  jak mają  sklasyfikować  te rejony   architekci  w Studium do Planu   Miejscowego ?  Jako slumsy czy jako ogrody?
Są  bowiem informacje z Urzędu Miasta  że ten teren  będący  własnością  gminy  jest  źle wykorzystany  i marnowany

       Jak wiemy działkowicz ma obowiązek dbać nie tylko o estetykę swojego ogrodu    ale także  o  otoczenie zewnętrzne  uprawianej  przez  niego działki.
 Czynności te  całkowicie  normalne w krajach Europy zachodniej , i innych ogrodach  polskich , u nas w ROD J. Ligonia   wzbudzają  kontrowersje ,  
zdziwienie  a   w  niektórych  wypadkach  silny  opór, co dało w tym roku 28 ocen niedostatecznych   i  108 dostatecznych  niejednokrotnie  naciąganych .  
Obraża   to    działkowców z  ocenami wyróżniającymi ,  bardzo dobrymi , i dobrymi.  Dlatego  osoby z  ocenami niedostatecznymi   muszą   się zastanowić   
nad  dalszym  uczestnictwem w ruchu działkowym  i nad sensem dzierżawienia działki ogrodowej. Przykro  jest że  mimo naszego święta te gorzkie słowa  
musiały  być wypowiedziane.

     Polski Związek Działkowców  jak na razie uporał    się  z   walką  o  prawo  do  posiadania  ogrodu . Dlatego każdy   z   nas    musi    wytężyć     siły
na  doprowadzenie  dzierżawionego  ogródka  do   stanu    zgodnego  z    poziomem  człowieka   o  wysokim stopniu  cywilizacyjnym.   Ogrody  w    miastach  
na świecie przeżywają    znaczną   ewolucję  pod  względem  łączenia  domu ,  mieszkaniu  i ogrodu  w    jedno nierozerwalne centrum  życiowe  . Człowiek  kultury
zachodu  musi   się  zdefiniować w  kwestii  bycia  i życia    w ścisłej łączności z naturą, którą  ma obowiązek szanować , kształtować i pielęgnować. 
Oznacza   to  że zarówno  dom  jak  i  ogród  mają być  lustrem  wszystkich  cech  jego  osobowości    z cechami   duchowymi   włącznie . Nie ma bowiem piękniejszej pracy twórczej  jak  dbałość o ziemię zadaną  człowiekowi
  Prezes ROD im. J. Ligonia
  Kazimierz Szymiczek