31 sierpnia 2019r odbyło się coroczne spotkanie 
z Okazji Dnia Działkowca ( Święto Plonów )

W dniu 31 sierpnia 2019r. w liczącym 112 lat ROD
 im. Juliusza Ligonia w Katowicach
 odbyły się uroczyste Dożynki.
W uroczystości wraz z licznym gronem działkowców 
udział wzięli :
Prezydent Miasta Katowice - Pan dr Marcin Krupa,
 Wiceprezydent Miasta Katowice - Pan Mariusz Skiba
, oraz Pan Maciej Biskupski Przewodniczący Rady Miasta Katowice.
Okręgowy Zarząd Śląski PZD reprezentował
 Pan Józef Łęczycki ,
Okręgową Radę OZŚL.PZD , Pan Zbigniew Baran.

Obecni również byli Pan Konrad Całek dyr. sklepu Leroy Merlin
 i Pani Milena Błachucka , coroczni fundatorzy nagród
 dla naszych najlepszych działkowców
 oraz przedstawiciele IV Komisariatu w Katowicach ,
 którym ogród zawdzięcza porządek i bezpieczeństwo.
Przed rozpoczęciem uroczystości zebrani uczcili
 pamięć zmarłych działkowców oraz poległych żołnierzy
 i ofiar napaści niemieckiej na naszą Ojczyznę
 z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej..

Otwarcia uroczystości dokonał Kazimierz Szymiczek
 prezes ROD J. Ligonia, który w swoim wystąpieniu 
omówił Uchwałę Krajowej Rady PZD dotyczącą 
„ Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania
 i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. 
Zaznaczył także jaką ważną rolę spełniają ogrody działkowe
 w miejskich przestrzeniach stanowiąc tzw. 
pasy napowietrzające
 będące w istocie płucami miast. 
Nawiązał także do komunikatu Krajowego Zarządu PZD
 w sprawie racjonalnego zużycia wody w świetle globalnego
 ocieplenia i kurczących się zasobów wody w Polsce i na świecie.

Następnie wystąpił Pan Marcin Krupa ,Prezydent Katowic
 dziękując działkowcom za gościnność i serdeczną atmosferę
 omawiając przy tym sprawy ogrodów w Katowicach ,
 podkreślając iż samorząd miasta nie planuje
 w żadnym wypadku likwidacji ogródków działkowych
 w mieście co związane było z takimi pogłoskami. 
Życząc działkowcom satysfakcji z uprawianych działek
 wyraził nadzieję iż będzie nadal stałym gościem
 na Dożynkach w ROD J. Ligonia
Do życzeń dołączyli w swoich wystąpieniach także
 Wiceprezydent Katowic Pan Mariusz Skiba
 i Pan Maciej Biskupski Przewodniczący Rady Miasta Katowice.

Członek Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD,
 Pan Józef Łęczycki życzył działkowcom zadowolenia
 z upraw i dorodnych plonów . Podkreślił także iż spokój ten
 i bezpieczeństwo ogrodów działkowych jest ciężko wypracowane
 przez Polski Związek Działkowców.

Po oficjalnych wystąpieniach , wyróżniającym działkowcom
 wręczono nagrody wraz z dyplomami uznania . 
Zasłużonych dla ROD. J. Ligonia odznaczono odznakami
 związkowymi. Następnie działkowcy bawili się
 w rytmach muzyki tanecznej do późnych godzin nocnych.

Powrót..